Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Giới thiệu sách

Tìm kiếm

E-book

Kho tư liệu

Nhập sách

Cho mượn

Nhận lại

Thống kê

Kiểm kê

Xem và in

Học sinh

Giáo viên

Hướng dẫn

Đăng nhập
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Thiết bị giáo dục 15 339000
2 Sách và thư viện thiết bị giáo dục 15 123500
3 Dạy học ngày nay 15 369000
4 Khoa học giáo dục 17 296000
5 Văn học tuổi trẻ 18 195000
6 Vật lý tuổi trẻ 21 303000
7 Tạp chí giáo dục 30 687500
8 Toán học tuổi trẻ 66 810000
9 Toán tuổi thơ 109 1500000
10 Sách tham khảo khối 6 114 1516100
11 Sách tham khảo khối 8 122 2222700
12 Sách tham khảo khối 7 123 1809302
13 Sách nghiệp vụ khối 6 140 1916100
14 Sách tham khảo khối 9 157 3273200
15 Sách nghiệp vụ khối 7 157 2343200
16 Sách nghiệp vụ khối 8 164 2679300
17 Sách nghiệp vụ khối 9 179 3114200
18 Sách giáo khoa K7 257 1928000
19 Sách giáo khoa K8 259 2142300
20 Sách giáo khoa K9 275 2176808
21 Sách giáo khoa K6 320 1998900
22 Sách nghiệp vụ dùng chung 322 3814300
23 Sách tham khảo dùng chung 948 30212739
 
TỔNG
3843
65770149
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Hoàng Hanh
Địa chỉ: Hoàng Hanh - Ninh Giang - Hải Dương - Điện thoại 03203569452- Email: 321thcshoanghanh@gmail.com
Hiệu trưởng:Đoàn Văn Bằng
30299521