PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HOÀNG HANH
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
GKK8-00227 Ngữ văn 8 tập 2NGUYỄN KHẮC PHISách giáo khoa K8 Trong kho
GKK8-00242 Bài tập Hóa học 8NGUYỄN CƯƠNGSách giáo khoa K8 Trong kho
GKK8-00109 Bài tập ngữ văn 8 tập 2NGUYỄN KHẮC PHISách giáo khoa K8 Trong kho
GKK8-00098 Tiếng anh 8NGUYỄN VĂN LỢISách giáo khoa K8 Trong kho
GKK8-00092 Bài tập 8 toán tập 1TÔN THÂNSách giáo khoa K8 Trong kho
GKK8-00085 Bài tập ngữ văn tập 2NGUYỄN KHẮC PHISách giáo khoa K8 Trong kho
GKK7-00212 Bài tập ngữ văn 7 tập 2NGUYỄN KHẮC PHISách giáo khoa K7 Trong kho
GKK7-00105 Ngữ văn 7 tập 2NGUYỄN KHẮC PHISách giáo khoa K7 Trong kho
GKK7-00104 Ngữ văn 7 tập 2NGUYỄN KHẮC PHISách giáo khoa K7 Trong kho
GKK9-00097 Toán 9 tập 1PHAN ĐỨC CHÍNHSách giáo khoa K9 Trong kho
GKK9-00096 Toán 9 tập 1PHAN ĐỨC CHÍNHSách giáo khoa K9 Trong kho
GKK9-00095 Toán 9 tập 1PHAN ĐỨC CHÍNHSách giáo khoa K9 Trong kho
GKK6-00271 Sinh học 6NGUYỄN QUANG VINHSách giáo khoa K6 Trong kho
GKK6-00247 Sinh học 6NGUYỄN QUANG VINHSách giáo khoa K6 Trong kho
GKK6-00258 Tập bản đồ sử 6NGUYỄN THỊ CÔISách giáo khoa K6 Trong kho
12345678910...