PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HOÀNG HANH
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
TKDC-00968 Tuyển chọn tham khảo các bài diễn văn phát biểu...HỮU ĐẠISách tham khảo dùng chung Trong kho
TKDC-00962 Dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn âm nhạc...VỤ GIÁO DỤCSách tham khảo dùng chung Trong kho
TKDC-00961 Dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn lịch sử...VỤ GIÁO DỤCSách tham khảo dùng chung Trong kho
TKDC-00960 Tài liệu tập huấn sử sụng di sản trong dạy học...VŨ ĐÌNH CHUẨNSách tham khảo dùng chung Trong kho
TKDC-00959 Hướng dẫn thực hiện bài thể dục buổi sáng, giữ giờ...PHẠM VĨNH THÔNGSách tham khảo dùng chung Trong kho
TKDC-00958 Hướng dẫn thực hiện bài thể dục buổi sáng, giữ giờ...PHẠM VĨNH THÔNGSách tham khảo dùng chung Trong kho
TKDC-00957 Tài liệu dạy học và hướng dẫn dạy học ngữ văn Hải DươngNGUYỄN THỊ TIẾNSách tham khảo dùng chung Trong kho
TKDC-00956 Tài liệu dạy học và hướng dẫn dạy học ngữ văn Hải DươngNGUYỄN THỊ TIẾNSách tham khảo dùng chung Trong kho
TKDC-00955 Tài liệu dạy học và hướng dẫn dạy học ngữ văn Hải DươngNGUYỄN THỊ TIẾNSách tham khảo dùng chung Trong kho
TKDC-00954 Tài liệu dạy học và hướng dẫn dạy học ngữ văn Hải DươngNGUYỄN THỊ TIẾNSách tham khảo dùng chung Trong kho
TKDC-00953 Tài liệu dạy học và hướng dẫn dạy học ngữ văn Hải DươngNGUYỄN THỊ TIẾNSách tham khảo dùng chung Trong kho
TKDC-00952 Hướng dẫn học và kiểm tra đánh giá theo hướng tích hợp ngữ văn, lịch sử...LÊ BÁ LIÊNSách tham khảo dùng chung Trong kho
TKDC-00951 Hướng dẫn học và kiểm tra đánh giá theo hướng tích hợp ngữ văn, lịch sử...LÊ BÁ LIÊNSách tham khảo dùng chung Trong kho
TKDC-00967 Cây và sóngNGUYỄN VIỆT THANHSách tham khảo dùng chung Trong kho
TKDC-00966 Cây và sóngNGUYỄN VIỆT THANHSách tham khảo dùng chung Trong kho
12345678910...