PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HOÀNG HANH
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai14:52:07 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai14:52:02 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai14:51:57 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai14:51:51 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
5Khách vãng lai14:51:46 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
6Khách vãng lai14:51:41 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
7Khách vãng lai14:51:35 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/default.aspx
8Khách vãng lai14:51:27 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
9Khách vãng lai14:34:52 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8725
10Khách vãng lai13:12:13 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
11Vũ Thị Kim Ngân12:08:20 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
12Vũ Thị Kim Ngân12:06:54 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
13Vũ Thị Kim Ngân12:06:21 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
14Vũ Thị Kim Ngân12:05:01 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
15Vũ Thị Kim Ngân12:04:54 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
16Khách vãng lai12:04:41 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
17Khách vãng lai12:04:25 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Khách vãng lai11:49:20 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
19Khách vãng lai11:27:49 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
20Khách vãng lai10:33:41 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=492
21Khách vãng lai10:30:51 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Khách vãng lai10:12:42 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKDC-00836
23Khách vãng lai10:00:31 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/form/qlnt/to_chuc_thi/default.aspx
24Khách vãng lai09:32:17 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai09:23:08 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
26Nguyễn Thị Nhung08:58:29 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
27Nguyễn Thị Nhung08:58:26 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
28Nguyễn Thị Nhung08:58:22 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/default.aspx
29Khách vãng lai08:58:12 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login.aspx
30Khách vãng lai08:57:24 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
31Khách vãng lai06:34:30 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
32Nguyễn Thị Hoài06:19:54 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
33Nguyễn Thị Hoài06:19:00 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
34Nguyễn Thị Hoài06:17:23 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
35Nguyễn Thị Hoài06:09:12 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
36Khách vãng lai06:08:54 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
37Khách vãng lai06:08:48 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
38Khách vãng lai06:08:41 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
39Khách vãng lai05:45:37 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
40Khách vãng lai05:19:26 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/de_thi/xem_de.aspx
41Khách vãng lai04:45:57 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=489
42Khách vãng lai03:09:31 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8718
43Khách vãng lai02:52:21 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
44Khách vãng lai02:47:36 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
45Khách vãng lai02:25:49 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8717
46Khách vãng lai01:46:45 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKK7-00111
47Khách vãng lai01:24:46 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=498
48Khách vãng lai01:18:47 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8720
49Khách vãng lai00:36:14 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
50Khách vãng lai00:04:13 http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
20 1 2019