PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HOÀNG HANH
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Đề mẫu cập nhật từ File trộn đề từ File 14/11/2018 [HyperLink19]
2 Kế hoạch giảng dạy tháng 10 29/09/2014 [HyperLink19]
3 kế hoạch năm học 2014- 2015 29/09/2014 [HyperLink19]
4 Hướng dẫn thực hiện hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên. 15/06/2013 [HyperLink19]
5 Sử dụng sổ gọi tên ghi điểm trong nhà trường (Bộ Giáo dục và Đào tạo) 23/02/2013 [HyperLink19]
6 Bìa Sáng kiến kinh nghiệm 23/02/2013 [HyperLink19]
7 Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 23/02/2013 [HyperLink19]